PRIVACY EN DATAVERWERKING

POSITIVE DRIVE APP EN 076 VERKEERSONDEROEK

IJsberg Holding respecteert de privacy van de gebruikers die deelnemen aan het onderzoek en bezoekers van de website van het 076 Verkeersonderzoek. We dragen er zorg voor dat de informatie die je aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Het project 076 Verkeersonderzoek wordt in opdracht van de Gemeente Breda beheerd door IJsberg Holding B.V. (hierna te noemen als IJsberg). Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. IJsberg gaat zeer zorgvuldig met uw privacygegevens om en houdt zich vast aan Europese regelgeving. Onze privacy maatregelen vallen vanzelfsprekend onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de op 25 mei 2018 in werking tredende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het verwerken van alle gegevens is IJsberg verantwoordelijk.

 1. Privacy by Design – Ontworpen volgens de juiste principes

IJsberg Consultants beschikt over de kennis, ervaring en systemen om te voldoen aan alle wet- en regelgeving aangaande privacy en informatie te beveiligen.

 1. Het verzamelen en verwerken van data

IJsberg draagt zorg voor een juiste verwerking en opslag van de vergaarde data. In de afgelopen jaren hebben we dit proces continu aangescherpt. De verantwoordelijkheid voor de opslag en verwerking van gegevens tijdens de deelname ligt bij IJsberg.

De diensten van IJsberg leggen in essentie persoonlijke rittenregistraties vast:
• We vragen je niet om je persoonlijke gegevens tenzij we die echt nodig hebben.

• We delen je persoonlijke gegevens met niemand behalve om aan de wet te voldoen, aan het Programma van Eisen van de opdrachtgever van het project ‘076 Verkeersonderzoek’ te voldoen of om onze rechten te beschermen.

• We behandelen je persoonlijke gegevens met de hoogste mate van privacy en veiligheid.

• De gegevens vermeld bij hoofdstuk 4 worden in een persoonlijk profiel opgeslagen.

• IJsberg registreert enkel de gegevens die nodig zijn om het onderzoek naar behoren uit te voeren.

• Registratie van uw gegevens is slechts voor een beperkte geautoriseerde groep systeembeheerders toegankelijk.

• De bewaarperiode van de gegevens is 12 Werkweken. Hierna zullen de gegevens van niet-deelnemers worden verwijderd.
• Naast GPS data vraagt 076 Verkeersonderzoek door middel van enquêtes aan deelnemers alternatieven te testen.

 1. Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke Gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, woon- en werkadres, verplaatsingsgegevens en e-mailadres. IJsberg respecteert de privacy van de deelnemers aan het 076 Verkeersonderzoek en deelname voldoet aan de voorwaarde van de Wet bescherming persoonsgegevens. Om de campagne te kunnen uitvoeren en om prijzen uit te kunnen reiken zal IJsberg je om de bij hoofdstuk 4 omschreven persoonlijke gegevens vragen. Die gegevens zal IJsberg in haar database opslaan. Deze gegevens hebben we nodig om je beloningen te berekenen en toe te kennen.

 1. Welke gegevens verzamelen we van jou?

Om je aan te melden voor het project ‘076 Verkeersonderzoek’ vragen we jou om ons de volgende gegevens te verstrekken :
• Je huisnummer;
• Je postcode;
• Je e-mailgegevens;
• Je telefoonnummer

Tijdens het meten van alternatieven vragen we verder of je een alternatieve route hebt getest, en of hoe je deze beoordeelt.

Je hebt altijd het recht om de door jou opgegeven persoonsgegevens in te zien of te laten corrigeren. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om deze gegevens weer te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze helpdesk via het telefoonnummer 085-3036484 of mail naar info@076opweg.nl.

 1. Waar gebruiken we je gegevens en informatie voor?

De bij hoofdstuk 4 omschreven gegevens worden gebruikt om het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. De gegevens worden anoniem in het onderzoek verwerkt.

• Je gegevens worden gebruikt om je te benaderen bij eventuele vervolgstappen in het onderzoek en bij overige acties binnen 076 Op Weg.

 • Het analyseren van potentiele alternatieve routes en het meten van de ervaring hiermee. Uitslagen worden gerapporteerd aan de opdrachtgever en mogelijk gebruikt van infrastructurele aanpak.
 • De antwoorden binnen de enquête van 076 Verkeersonderzoek worden gemonitord. Hierbij wordt ook gedrag (gebruik van de Noordelijke Rondweg) bevraagd en eventueel ‘nieuw’ gedrag doorgerekend naar een spitsmijding.
 • Het is mogelijk dat telefonische gesprekken met onze helpdesk worden opgenomen. Deze opnames zullen uitsluitend worden gebruik voor interne doeleinden, zoals het verbeteren en optimaliseren van ons service.

  • Als er onduidelijkheden zijn over de registratie en indien er een fraudeverdenking is, kan IJsberg contact opnemen met de deelnemer.

 1. Je gegevens worden verder niet aan derden verstrekt.

We laten je altijd weten waarvoor we je persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. Buiten ons mag alleen de Gemeente Breda gebruik maken van de gegevens. Zij hebben het recht om alle gebruikers die akkoord zijn gegaan met de Deelnamevoorwaarden te benaderen via een e-mail. We stellen deze gegevens nooit, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven door middel van acceptatie van de Deelnemersvoorwaarden, beschikbaar aan derden, behalve:

 • Aan derden die worden ingeschakeld voor de afhandeling van jouw gewonnen of gespaarde prijs. Hiermee wordt een bewerkersovereenkomst opgesteld zodat zij handelen volgens de privacy principes van IJsberg en zij de gegevens niet hergebruiken voor andere doelen.

  • Wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld in het geval we hiertoe verplicht zijn in een gerechtelijke procedure.

  • Wanneer dit noodzakelijk is om onze eigen rechten te beschermen.

  • Je persoonsgegevens worden altijd veilig opgeslagen in onze database;

  • Buiten ons mag alleen de Gemeente Breda gebruik maken van de gegevens. Zij hebben het recht om alle gebruikers te benaderen via een email.

 

Als je absoluut niet benaderd wilt worden voor mobiliteitsprojecten, nu en in de toekomst, kun je dit kenbaar maken in het “Nationaal Postfilter” www.postfilter.nl.

 1. Veiligheid en Kwaliteit

IJsberg maakt gebruik van gestandaardiseerde Secure Sockets Layer (SSL) technologie om persoonlijke gegevens, zoals je naam en adres, en gevoelige informatie zoals je IBAN- of creditcardnummer te versleutelen. Daarnaast beschermen de beveiligde externe servers van IJsberg deze gegevens met geavanceerde firewalltechnologie. Persoonlijke gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en zijn zodoende niet direct naar de persoon zelf te herleiden.

We beschermen je persoonlijke informatie en gaan er integer mee om. Bovendien zijn alle verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens doen, door ons aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (meldingsnummer m00005060) en bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor wat betreft de verwerking van kentekens tijdens het verkeersonderzoek (de nulmeting). Je kunt er gerust op zijn dat je gegevens beschermd worden door de volgende juiste technische en organisatorische maatregelen binnen onze organisatie:

• Automatisch loggen van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
• Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
• Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
• Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
• Een beveiligd intern netwerk;
• Snelle correctie van onjuistheden in je persoonlijke gegevens;
• Samenwerking met gerenommeerde beveiligingssystemen voor online betalingen en transacties; je kunt dit o.a. zien door het slotje bovenin je internet browser.

 1. Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op onze website worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Hierdoor kunnen we onder meer na gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data uitsluitend geaggregeerd, en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet naar jou als individu zijn te herleiden.

 1. Cookie-instellingen in uw browser

Je kunt zelf de cookie-instelling van jouw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan je via de ‘Help’-functie van die browser de informatie vinden om je cookie-instellingen aan te passen.

Indien je er middels je browser voor zorgt dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd, kan het zijn dat sommige functies op onze website niet meer (optimaal) functioneren.

 1. Links

Op onze website kunnen links naar andere websites van derden te vinden zijn. We kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties wanneer je die websites bezoekt. We raden je daarom altijd aan om het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

 1. Wijziging van Privacy Policy

We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Policy. Indien de Privacy Policy wijzigt, zullen alle deelnemers door middel van een e-mail op de hoogte worden gesteld.

 

 1. Rechten van betrokkenen

 

Deelnemers hebben alle rechten die voortvloeien uit de AVG privacy wet:

 • Recht op inzage – Deelnemers kunnen over hen geregistreerde gegevens (waaronder alle opgeslagen routes) inzien via de app, via een alleen bij hem/haar bekend password.
 • Recht om eigen data te wijzigen of te laten verwijderen uit de systemen van Positive Drive.
 • Uitschrijven uit de nieuwsbrieven die verwijzen naar de enquêtes door op de knop Unsubscribe from this newsletter te drukken.